Ervaring en expertise

Home  >>  Ervaring en expertise

Hein heeft expertise op de volgende terreinen:

  • Beleid en Organisatie Wet Bibob
  • Intergemeentelijke samenwerking (RIEC, BOA pool)
  • Integraal Toezicht
  • Handhavingsbeleid (DHW)
  • Samenwerking politie en boa’s
  • Secretariaat Bezwaar en Beroep
  • Deregulering

Ervaring heeft hij opgedaan bij zowel grote gemeenten (Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch) als kleinere gemeenten (Best, Veere, Oostzaan, Vught), regionale samenwerkingsverbanden (RIEC Zuidoost Brabant, Gelderse Omgevingsdiensten), de provincie Gelderland en ministeries van Veiligheid en Justitie en Ministerie van Economische Zaken (Agentschap NL).