Netwerkcollega’s

Home  >>  Netwerkcollega’s

Hein Maas Overheidsadvies werkt samen met zowel adviesbureau’s (DriessenBHBW, USG Legal en Vijverberg Juristen) als zzp’ers , studenten en zelfstandig publiek professionals.

 

Netwerkpartners:

 

Nadia

Nadia Cools (1992) werkt sinds februari 2015 voor Hein Maas Overheidsadvies. Nadia Cools heeft in januari 2015 de opleiding criminologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam afgerond. Haar masterscriptie heeft zij geschreven in opdracht van de Landelijke Recherche. Het betrof een onderzoek naar de relatie tussen smartshops en georganiseerde criminaliteit. Tijdens haar studie heeft zij als medewerker publieksservice gewerkt bij de gemeente Breda (bijbaan). In samenwerking met Hein Maas en met de gemeente Breda is zij bezig met een zelfstandig project om meer ‘awareness’ te creëren bij baliemedewerkers burgerzaken. Daarnaast heeft zij in mei dit jaar de cursus “Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit” afgerond.

 

 

Tim

Tim Quaedackers (1989) heeft in 2012 de opleiding Fiscaal Recht en Economie bij de Fontys Hogeschool te Eindhoven afgerond. Tijdens zijn studie heeft hij stage gelopen bij de FIOD waar hij onderzocht heeft hoe internationale samenwerking binnen de opsporing geoptimaliseerd kan worden. De afstudeerstage heeft hij gelopen bij HLB van Daal en Partners in Schijndel. Hier verzorgde hij diverse soorten belastingaangiften en lichte fiscale advieswerkzaamheden. Na zijn afstuderen is Tim begonnen bij de Gemeente Breda als onderzoeker Bibob, met als specialisme financiën. Door al deze ervaringen heeft hij een breed werkvlak en is multifunctioneel inzetbaar.

 

Fleufoto fleurrr van Haalen (1992) heeft in juli 2014 de opleiding HBO-rechten aan de Juridische Hogeschool Avans – Fontys te Tilburg afgerond. Tijdens haar eindstage heeft zij in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom onderzocht op welke wijze zij de toepassing van de Wet Bibob konden uitbreiden naar de sectoren Vastgoed en Bouwen met inachtneming van de huidige personele capaciteit. Per februari  2015 verricht zij voor Hein Maas allerlei werkzaamheden op het gebied van Veiligheid. Begin april dit jaar heeft zij de cursus Wet- en regelgeving Openbare orde en Veiligheid afgerond.

 

 

 

AmerAmer Gobeljic (1983) is sinds 2013 werkzaam als Beleidsadviseur Integrale Veiligheid en Bibob-coördinator bij de gemeente Oosterhout. Binnen zijn functie is Amer breed ingezet waardoor hij ervaring heeft opgedaan op tal van relevante gebieden in het veiligheidsdomein. Te denken valt aan WOS (woninginbraken, overvallen en straatroof), voertuigencriminaliteit, cameratoezicht, 13b Opiumwet, crisisbeheersing, OMG’s, jihadisme/ radicalisering en vele andere complexe projecten. Amer is afgestudeerd aan de HBO opleiding Integrale Veiligheid en heeft tijdens zijn studie zijn derdejaars stage (onderwerpen: IBM-Integrated Border Management, veiligheid van landsgrenzen, luchthavens, personen en overheidsgebouwen) en afstudeeropdracht (onderwerp: anti-corruptie beleid i.h.k.v. toetredingen tot EU) in het buitenland gedaan. Allebei bij het Ministerie van Veiligheid van Bosnië en Herzegovina.

Amer houdt zich graag bezig met complexe vraagstukken waarin hij in een adviserende rol goed tot zijn recht komt. Hij is een gedreven doorzetter en werkt zeer efficiënt en doelgericht.