Over Hein Maas

Home  >>  Over Hein Maas

Hein

Hein Maas (1973) is een zelfstandig publiek professional in hart en nieren. Hij volgde een opleiding tot allround bestuurskundige en werkt sinds 2000 bij diverse overheidsorganisaties binnen het Openbaar Bestuur in verschillende rollen en functies.

Hein heeft in alle bestuurslagen van het huis van Thorbecke ervaring op gedaan. Onder andere bij de gemeenten Utrecht, Helmond, Eindhoven, Amsterdam, Vught, Best, Aalsmeer, Veere en Ridderkerk.

Daarnaast heeft hij bij de provincie Gelderland, het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Justis, Landelijk Bureau Bibob) en Ministerie van Economische Zaken (Agentschap NL) vinger aan de pols gehouden en geadviseerd op diverse niveaus.

 

Tevens is Hein Maas als gastdocent actief voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid bij de opleiding bibob coördinator, de cursus bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad en de cursus toezicht op veiligheid in de openbare ruimte. Zijn bijdrage is met name gericht op het bibob proof maken van een organisatie. Bij de cursus toezicht op veiligheid in de openbare ruimte verzorgt hij een module over het opzetten van een intergemeentelijke samenwerking op dit terrein (BOA Pool).

Opleiding bibob coördinator

Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwaspraktijken… Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.

Cursus bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad

Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade van georganiseerde misdaad waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving van bewoners wordt bedreigd. Drugshandel, mensenhandel en illegale prostitutie zijn voorbeelden van criminele activiteiten die zich ook in uw gemeente kunnen manifesteren.

Cursus toezicht op veiligheid in de openbare ruimte

Hinderlijk gedrag van hangjongeren, zwerfvuil, hondenpoep en parkeerovertredingen hebben een negatieve invloed op de leefbaarheid van een buurt en op de subjectieve veiligheidsbeleving van bewoners in uw gemeente. Toezicht en handhaving door buitengewoon opsporingsambtenaren is voor uw gemeente een belangrijk instrument om deze onveiligheids- en leefbaarheidsproblemen in de openbare ruimte aan te pakken.

studiecentrum-bedrijf-overheid-sbo-informa-logo-470

 

Hein Maas is als gecommitteerde verbonden aan Fontys Juridische Hogeschool en als extern deskundige aan Avans Hogeschool. Vanuit zijn kennis en ervaring vanuit de praktijk en het werkveld becommentarieert hij eindscripties van studenten. Daarnaast is hij gastdocent met betrekking tot de onderwerpen Bibob en intergemeentelijke samenwerking op het snijvlak van de domeinen Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid.

avans1

Fontys

 

 

Volg Hein Maas op Twitter
Linkedinprofiel Hein Maas